IT Academy Linux

IT Academy Linux – nabory

IT Academy Linux – nabory

 Trwają nabory na kurs, po ukończeniu którego studenci mogą uzyskać certyfikat w ramach IT Academy Linux. Zapraszamy do udziału w edycji 2018/2019 Proszę o zapoznanie się z warunkami i materiałami e-learningowymi dostępnymi na stronach https://oedu.pl/