Działalność Naukowa

Oświadczenia dotyczące przypisania dorobku naukowego pracownika do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych

Oświadczenie o przypisaniu dorobku naukowego pracownika do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych 1. W związku z art. 343 ust. 7 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, osoba prowadząca działalność naukową i osoba biorąca udział w prowadzeniu działalności naukowej nie częściej niż raz na 2 lata składa Rektorowi oświadczenie o […]

Czytaj dalej. Oświadczenia dotyczące przypisania dorobku naukowego pracownika do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych