Wsparcie studentów z niepełnosprawnościami

Biuro Osób ds. Niepełnosprawnych PANS w Krośnie to miejsce, gdzie każdy student z niepełnosprawnością może znaleźć wsparcie, które pozwoli rozwijać talenty i osiągać sukcesy.

Przedstawimy Wam kilka form wsparcia, które oferuje Biuro:

🎓Stypendium dla osób niepełnosprawnych: Biuro przyznaje stypendia, które w roku akademickim 2022/2023 wynosiły:

  • 𝟏𝟒𝟎𝟎 𝐳ł za lekki stopień niepełnosprawności,
  • 𝟏𝟕𝟎𝟎 𝐳ł za umiarkowany stopień niepełnosprawności,
  • 𝟐𝟎𝟎𝟎 𝐳ł za znaczny stopień niepełnosprawności.

To niesamowite wsparcie finansowe, które pomaga studentom kontynuować swoją edukację.

🤝 Pomoc asystenta: Biuro zapewnia wsparcie asystenta, który pomaga osobom niepełnosprawnym w codziennych czynnościach, takich jak notatki na zajęciach, organizacja planu zajęć czy pomoc w komunikacji.

🚗 Asystent transportu: Biuro również zapewnia wsparcie w transporcie, umożliwiając osobom niepełnosprawnym dotarcie do uczelni i innych miejsc związanych z ich edukacją.

🎯 Wypożyczalnia sprzętu: Biuro posiada wypożyczalnię specjalistycznego sprzętu, który może być potrzebny osobom z niepełnosprawnościami. Dzięki temu mogą one korzystać z niezbędnego sprzętu, który wspiera ich w nauce i rozwijaniu swoich umiejętności.

💆 Konsultacje psychologiczne: Biuro oferuje również wsparcie psychologiczne dla osób niepełnosprawnych. Konsultacje psychologiczne pomagają w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi, budowaniu pewności siebie i osiąganiu sukcesów.

🏋️ Specjalnie dostosowane zajęcia z wychowania fizycznego: Biuro zapewnia specjalnie dostosowane zajęcia z wychowania fizycznego, które umożliwiają osobom niepełnosprawnym aktywność fizyczną i dbanie o swoje zdrowie.

To tylko niektóre z usług oferowanych przez BON – Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych PANS w Krośnie działające przy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie.

Jeśli znasz kogoś, kto mógłby skorzystać z tego wsparcia, zachęcamy Cię do skontaktowania się z Biurem Osób ds. Niepełnosprawnych PANS w Krośnie. Razem możemy stworzyć społeczeństwo bardziej inkluzywne, w którym każdy ma szansę na rozwój i osiągnięcie swoich marzeń.

Kontakt:

Tel. 13 43 755 12
mail: bon@pans.krosno.pl

www.pans.krosno.pl/bon