Szkolenie dla studentów „Student z niepełnosprawnością”

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu „Student z niepełnosprawnością”, które zorganizowane zostanie specjalnie dla studentów naszej uczelni przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych PWSZ w Krośnie.

Szczegóły dotyczące szkolenia:

Termin: 10 maja 2017 roku (środa)
Godziny: 9.00 – 15.00 (z przerwami kawowymi)

Miejsce: zajęcia zorganizowany będą w PWSZ w Krośnie, a szczegóły zostaną podane zainteresowanym bliżej terminu odbywania się szkolenia

Ilość uczestników: 16

Koszt udziału w kursie: bezpłatny

Chętnych do udziału prosimy o zgłaszanie do dnia 14 kwietnia 2017 roku na adres e-mail: niepelnosprawni@kpu.krosno.pl

Każdy z uczestników po ukończeniu szkolenia otrzyma certyfikat uczestnictwa.

Cele szkolenia:

  •  przełamanie stereotypowego widzenia osób niepełnosprawnych;
  • budowanie postawy większej otwartości  i przełamanie bariery strachu, czy obcości w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi;
  • przygotowanie uczestników do podjęcia działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami;
  • nabycie umiejętności z zakresu zarządzania różnorodnością.

Szkolenie w formie warsztatowej prowadzone będzie przez parę trenerów: trenera sprawnego i trenera z niepełnosprawnością.

Dominik Rymer – instruktor aktywnej rehabilitacji, pracujący na rzecz osób niepełnosprawnych, trener szkolący m.in. personel medyczny, przygotowywał i prowadził szkolenie „Biblioteka – miejsce bez barier”. Skutecznie działa na rzecz aktywizacji i samodzielności osób niepełnosprawnych.

Piotr Todys – trener z wieloletnim doświadczeniem szkoleniowym, jest tutorem i coachem w Szkole Liderów. Od wielu lat pracuje na rzecz zmiany społecznych stereotypów dotyczących osób z niepełnosprawnościami. Był współautorem i prowadzącym szkolenia z zakresu kontaktu z osobą niepełnosprawną dla wolontariuszy z Centrum Wolontariatu w Warszawie, pracowników: Statoil, Ikea, FIAT, Urzędu m.st. Warszawy

Program szkolenia:

  1. Wstęp i integracja
  2. Osoby z niepełnosprawnością-   definicje, język, historia pojęcia „osoba niepełnosprawna”, dokumenty
  3.  Potrzeby związane z ograniczeniami sprawności:

–  osoby niewidome i niedowidzące

– techniki i sposoby pomagania osobom z niepełnosprawnością  ruchową  i osobom poruszającym się na wózkach

– osoby głuche i niedosłyszące

  1.   Savoir vivre w kontakcie z osobami z niepełnosprawnością
  2. Projektowanie uniwersalne