Szkolenie dla pracowników PWSZ w Krośnie w zakresie wsparcia studentów z zaburzeniami psychicznymi

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych PWSZ w Krośnie serdecznie zaprasza pracowników naszej uczelni do udziału w dwudniowym szkoleniu pn. Uczelnia wobec zaburzeń psychicznych. Komunikacja i formy wsparcia edukacyjnego studentów i kandydatów na studia z zaburzeniami psychicznymi. 

Bezpłatne szkolenie odbędzie się w dniach 5-6 grudnia 2019 roku (czwartek-piątek) w godz. 8.30 – 14.30, w sali 25 w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 6A.

Pracowników zainteresowanych wzięciem udziału w szkoleniu prosimy o przesłanie maila na adres niepelnosprawni@kpu.krosno.pl do dnia 8 listopada 2019 roku (piątek) do godz. 10.00. Ilość miejsc jest ograniczona a o możliwości uczestnictwa decyduje kolejność zgłoszeń

Celem szkolenia jest zwiększenie świadomości w zakresie możliwości ułatwienia funkcjonowania na uczelni studentów z zaburzeniami psychicznymi oraz dostosowywania do ich potrzeb metod edukacyjnych. Ponadto kluczowym celem jest rozwijanie umiejętności komunikowania się ze studentami z zaburzeniami psychicznymi a także zadbanie o własny dobrostan w trudnych systuacjach. 

Program szkolenia:

1. Zaburzenia psychiczne a uczelnia:

    a) czym jesy zaburzenie psychiczne?
    b) skala problemu w środowisku akademikim, 
    c) odpowiedzialność i rola pracownika uczelni. 

2. Kluczowe zaburzenia psychiczne zgodnie z międzynarodową klasyfikacją zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania ICD-10:

    a) zaburzenia afektywne (depresyjne, dwubiegunowe), 
    b) zaburzenia psychotyczne (schizofrenia, urojenia), 
    c) zaburzenia nerwicowe (dysocjacyjne, lękowe), 
    d) zaburzenia osobowości (m.in. osobowość dysocjalna, psychopatyczna, narcystyczna, bierno-agresywna, paranoiczna, socjopatyczna), 
    e) zaburzenia odżywiania, 
    f) zaburzenia spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki), 
    g) zaburzenia zachowania osób dorosłych,
    h) odróżnianie zaburzeń psychicznych od agresji i roszczeniowości.

3. Jak wspierać edukacyjnie osoby z zaburzeniami psychicznymi?

    a) trudności edukacyjne,
    b) jak stosować metody edukacyjne?
    c) najczęściej popełniane błędy.

4. Jak zareagować w sytuacji kontaktu ze studentami zachowującymi się w sposób agresywny/roszczeniowy:

    a) techniki reagowania na agresję, 
    b) techniki reagowania na postawę roszczeniową.

5. Jak komunikować się ze studentami z zaburzeniami psychicznymi:

    a) budowanie atmosfery opartej na tolerancji, otwartości, bezpieczeństwie i zaufaniu, 
    b) wsparcie studenta i informowanie o możliwościach uzyskania specjalistycznej pomocy, 
    c) technika dialogu wyciszającego i domykającego trudne emocje studenta z zaburzeniem, 
    d) reagowanie w trudnych sytuacjach.

6. Techniki radzenia sobie z negatywnymi emocjami w trudnych sytuacjach wynikających z kontaktu z osobami zaburzonymi:

    a) jak poradzić sobie z trudną sytuacją? Technika behawioralno-poznawcza ograniczająca stres w trudnych sytuacjach,
    b) diagnoza 4 negatywnych strategii reagowania w trudnej sytuacji, 
    c) rozwijanie umiejętności stosowania 5 pozytywnych strategii ułatwiających kontrolę emocji w trudnej sytuacji, 
    d) najczęściej popełniane błędy i punkty zapalne. 

Zajęcia poprowadzi Beata Janiczek-Lasota – Dyrektor Merytoryczny i wieloletni Partner Centrum Rozwoju i Kształcenia Kadr Optima. Psycholog, certyfikowany coach i trener. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla uczelni wyższych m.in. Politechniki Warszawskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersystetu Jagiellońskiego, Collegium Medicum UJ, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Wrocławskiej, Akademii Leona Koźmińskiego oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Poza specjalizacją trenerską i coachingową ukończyła moduły specjalizacyjne z zakresu psychoterapii zaburzeń nerwicowych, psychoterapii uzależnień, psychopatologii oraz postępowania z pacjentem chorym psychicznie. Odbyła również staże w warszawskich szpitalach na oddziałach psychiatrycznych. Pani Beata Janiczek-Lasota prowadząc szkolenia koncentruje się zarówno na bardzo wysokim poziomie merytorycznym zajęć, dostosowaniu ćwiczeń do potrzeb grupy, jak i na partnerskiej relacji z uczestnikami, interaktywnej formie oraz przyjaznej atmosferze. W swojej pracy trenerskiej i coachingowej łączy wiedzę i doświadczenie w dziedzinie psychologii, organizacji i biznesu. Praca z ludźmi jest Jej pasją i pozwala na ciągłe rozwijanie umiejętności trenerskich.