Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych

Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2019/2020 należy składać w dniach 3 – 11 października 2019 roku w dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:00.

Miejsce składania wniosków: Rektorat, Rynek 1, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, pokój nr 1 (parter)

Dodatkowe terminy dla studentów studiów niestacjonarnych: 5 i 12 października 2019 r. w godzinach od 10:00 do 13:00 w obiektach przy ul. Wyspiańskiego 20 (Turaszówka) oraz ul. Dmochowskiego 12 (Suchodół).

O stypendium specjalne mogą ubiegać się studenci, którzy posiadają ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i dołączą do wniosku jego kserokopię (przy składaniu wniosku należy okazać oryginał)..

Wzór wniosku o przyznanie stypendium specjalnego