Studiuj bez barier w uczelni przyjaznej studentom z niepełnosprawnościami

Likwidacja barier, pomoc materialna w formie stypendiów, zapewnienie pomocy asystenta, finansowanie transportu – to zaledwie kilka przykładów działań podejmowanych przez Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Krośnie by stała się w pełni uczelnią bez barier, a wszyscy studenci mogli w pełni uczestniczyć w procesie kształcenia.

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie jest przyjazna i otwarta dla młodzieży, dzięki czemu co roku liczba osób z różnymi rodzajami i wszystkimi stopniami niepełnosprawności studiujących na uczelni wynosi ponad 100. Od kilku lat na uczelni działa Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami, które zajmuje się bezpośrednio organizacją wsparcia dla studentów z niepełnosprawnościami. Od tego czasu w PANS w Krośnie podejmowane są liczne działania dążące do systematycznego zwiększania liczby osób z niepełnosprawnościami rozpoczynających swoją przygodę na studiach wyższych poprzez niwelowanie barier, zarówno tych architektonicznych, jak i komunikacyjnych oraz społecznych. W zakresie działań BON jest m.in.: zapewnienie pomocy asystenta, finansowanie transportu, organizacja zajęć mających na celu podniesienie sprawności fizycznej i psychicznej, zakup literatury specjalistycznej i naukowej w postaci audiobooków, konsultacje psychologiczne, zakup i udostępnienie specjalistycznego sprzętu elektronicznego, informowanie o możliwości pozyskania pomocy materialnej oraz pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych problemów związanych z procesem kształcenia. Udział studentów we wszystkich działaniach organizowanych przez BON jest całkowicie bezpłatny.

Ponadto student posiadający orzeczenie o niepełnosprawności po złożeniu odpowiedniego wniosku, może otrzymać stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnościami. Co więcej, w ramach pomocy materialnej dla wszystkich studentów uczelnia oferuje stypendium socjalne, stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz zapomogę losową.

Informacje dotyczące pomocy materialnej

Kadra dydaktyczna naszej uczelni stale poszerza swoje kompetencje, biorąc udział w licznych szkoleniach z zakresu obsługi i pracy ze studentami z niepełnosprawnościami. Ponadto cyklicznie organizowane są przez Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami szkolenia i kursy, zarówno dla studentów, jak i pracowników naszej uczelni.

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych mieści się w czterech kampusach na terenie Krosna. Większość budynków jest dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Znajdują się w nich windy, podjazdy, dostosowane toalety oraz oznakowane miejsca parkingowe, tyflograficzne rozmieszczenie budynków. Niektóre budynki uczelniane są zabytkowe, dlatego też ich dostosowanie wymaga czasu. Jednak każdorazowo staramy się dostosować miejsce odbywania się zajęć w budynkach do indywidualnych potrzeb studentów tak, by wszyscy mogli w pełni uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych.

Głównym celem działalności BON jest sprawienie by wszyscy studenci z niepełnosprawności dobrze czuli się na naszej uczelni i mogli w pełni uczestniczyć w życiu studenckim. Dlatego serdecznie zapraszamy na studia w Krośnie, a my ze swojej strony zapewniamy indywidualne podejście do każdej osoby. 

Wszystkich zainteresowanych lub tych, mających jeszcze jakiekolwiek wątpliwości czy pytania, Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami PANS w Krośnie zaprasza do kontaktu: