Pomoc materialna/stypendia

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

 Informacje dotyczące przyznawania stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych dostępne są na stronie Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie.