Centrum Wsparcia BON wraca po wakacyjnej przerwie

Szanowni Studenci!

Zapraszamy do korzystania ze wsparcia oferowanego w Centrum Wsparcia BON stworzonego w ramach projektu „Uczelnia bez barier – w kierunku edukacji włączającej” nr POWR.03.05.00-00-A079/20, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W Centrum Wsparcia BON od października 2022 do czerwca 2023 w sposób ciągły wszyscy studenci mogą skorzystać ze wsparcia psychologicznego, ekonomicznego, prawnego i edukacyjnego.

Centrum Wsparcia znajduje się w budynku Kampusu Humanistycznego przy ul. Kazimierza Wielkiego 6, pok. nr 10. Szczegółowe harmonogramy można znaleźć pod adresem: https://kpu.krosno.pl/fundusze-europejskie-kursy/projekty-realizowane/uczelnia-bez-barier-w-kierunku-edukacji/uczelnia-bez-barier-harmonogram-wsparcia/