Aktywny samorząd – moduł II – przyjmowanie wniosków do 10 października

Co obejmuje program ,,Aktywny samorząd’’ w module II?
Dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym:
– opłata za naukę (czesne),
– dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (nie podlega rozliczeniu),
– dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
– posiadanie orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
– nauka w szkole wyższej
– przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi

NIE PONOSISZ ŻADNYCH KOSZTÓW – od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej ani administracyjnej.

Wnioski w ramach Programu przyjmowane są w formie elektronicznej poprzez System Obsługi Wsparcia – https://sow.pfron.org.pl
Aby złożyć wniosek należy posiadać podpis elektroniczny lub Profil Zaufany na platformie ePUAP.

Wnioski w ramach modułu II  będą przyjmowane w terminie
do dnia 10 października 2020 r. (dla wniosków dotyczących semestru zimowego 2020/2021).

Aby złożyć wniosek w wersji elektronicznej poprzez dedykowaną do tego celu platformę internetową SOW należy posiadać PROFIL ZAUFANY lub podpis elektroniczny.
Aby uzyskać instrukcję utworzenia PROFILU ZAUFANEGO należy odwiedzić strony:
https://www.gov.pl/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-
https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet
lub zapoznać się z ofertą banku, w którym posiadają Państwo rachunki.

Wszystkie informacje znajdziecie na stronie:
https://www.krosno.pl/pl/dla-mieszkancow/poradnik-interesanta/sprawy-spoleczne/sprawa14/