Archive for październik, 2023

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEDŁUŻENIA WAŻNOŚCI ORZECZEŃ O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Zgodnie z art. 23 Ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw: Jednocześnie, jeśli w tym czasie zostanie wydane nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności, powyższe daty przestają obowiązywać. Studentów, którzy nie ubiegają się obecnie o nowe orzeczenie i chcą skorzystać […]

Read More