Archive for październik, 2022

Centrum Wsparcia BON wraca po wakacyjnej przerwie

Szanowni Studenci! Zapraszamy do korzystania ze wsparcia oferowanego w Centrum Wsparcia BON stworzonego w ramach projektu „Uczelnia bez barier – w kierunku edukacji włączającej” nr POWR.03.05.00-00-A079/20, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W Centrum Wsparcia BON od października 2022 do czerwca 2023 w sposób […]

Read More