Wolontariusze poszukiwani!!!

Słuchajcie, mamy dziś dla Was ważne ogłoszenie społeczne dla Krosna i Iwonicza!!!
Domy Opieki potrzebują chętnych na wolontariat Ręce do pracy przydadzą się w momencie dalszego pogorszenia się sytuacji pandemicznej, czyli możliwe, że już niedługo.
Jeśli jesteś człowiekiem pełnoletnim, bez przeciwwskazań zdrowotnych – możesz wyraźnie pomóc.
A przy okazji zdobyć cenne doświadczenie zawodowe.
Wystarczy kontakt telefoniczny lub mejlowy:
Krosno – Dom Pomocy Społecznej nr 2 (ul. Kletówki 7), 13 432 19 10
dps2krosno@wp.pl
Iwonicz – Dom Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów (ul. Floriańska 19) 13 435 05 21 oraz Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci (ul. Długa 1)
13 435 06 18
Możecie użyć też dodatkowych numerów telefonów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie 13 43 75 732, 13 43 75 766 lub sekretariat@pcprkrosno.pl
Zachęcamy!