Warsztaty, szkolenia, spotkania z pracodawcami


W ramach IX Targów Pracy KPU w Krośnie zapraszamy do udziału w Wykładzie motywacyjnym skierowanym do uczniów krośnieńskich szkół ponadpodstawowych,  studentów i absolwentów oraz osób bezrobotnych.
Termin realizacji: 30 marca 2022 r., godz. 10:00-12:00
Miejsce realizacji: Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie – Aula w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 4, 38-400 Krosno.

Wykład motywacyjny będzie obejmował następującą tematykę:

  • akceptacja siebie,
  • pułapki myślenia,
  • budowanie adekwatnego poczucia własnej wartości,
  • własny potencjał i wewnętrzna siła,
  • wdzięczność i docenianie,
  • krytyczne myślenie,
  • odpowiedzialność,
  • hejt,
  • nastawienie,
  • cele, czas i marzenia.

IX Targi Pracy
8 kwietnia 2022 r.
Kampus Techniczno-sportowy, ul. Wyspiańskiego 20, godz. 9.30 – 14.00
• IX Targi Pracy – stoiska wystawiennicze pracodawców, w tym największych firm regionu: oferty pracy, praktyk, staży
• Seminarium branżowe pn. Kluczowe kompetencje pracownika w dobie Przemysłu 4.0

IX Targi Pracy /9.30 – 14.00, hala sportowa/
godz. 9.45 Uroczyste otwarcie Targów
Stoiska wystawiennicze największych firm z naszego regionu – oferty pracy, praktyk, staży

Warsztaty podczas Targów Pracy /aula 8B/:
10.15 – 11.00 Coaching Kariery / Kocham swoja pracę!

Warsztaty podczas Targów Pracy /sala 106BA/:
12.15 – 13.00 Najważniejsze kompetencje pracowników sektora turystycznego

Seminarium branżowe /9.30 – 13.00, aula 108B/
Kluczowe kompetencje pracownika w dobie Przemysłu 4.0

„Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach projektu pn. „Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO” realizowanego w ramach Programu Rozwój Lokalny, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa.”

AKADEMICKI DZIEŃ NAUKI
8 kwietnia 2022 r.
Kampus Techniczno-sportowy, ul. Wyspiańskiego 20, godz. 9.30 – 14.00

• Konkurs Młoda Strefa Biznesu
• Warsztaty, szkolenia
• Prezentacje Studenckich Kół Naukowych

Warsztaty podczas Akademickiego Dnia Nauki /aula 8B/:
11.15 – 12.45 Autentyczna marka osobista. Jak osiągnąć dobrostan, odnieść sukces i pozostać sobą – prowadzenie Agnieszka Łatkowska – Menedżer ds. Komercjalizacji i Rozwoju – Polska Fundacja Przedsiębiorczości
13.00 – 13.45 PR z nieograniczonymi możliwościami programu Canva! – prowadzenie dr inż. Marta Pisarek

Warsztaty podczas Akademickiego Dnia Nauki /sala 106BA/:
10.15 – 11.00 Jak zarządzać sobą w czasie – prowadzenie Monika Tęczar – Doradca Zawodowy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Oddział Zamiejscowy w Krośnie
11.15 – 12.00 Mobilność na europejskim rynku pracy – bezpieczne oferty pracy – prowadzenie Wojciech Woś – doradca EURES w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie

Konkurs: Młoda Strefa Biznesu – Finał IV edycji konkursu /sala 102B/
Prezentacja 10 najlepszych prac przez uczestników konkursu – wystąpienia przed komisją konkursową.
Rozstrzygnięcie konkursu i nagrodzenie laureatów podczas Uroczystej Gali Konkursu, która odbędzie się
w trakcie IX Targów Pracy KPU w Krośnie

Prezentacje Studenckich Kół Naukowych:
SKN Produkcji i Bezpieczeństwa Żywności: Bezpieczne frykasy – balkon, bud. C
SKN Medialni: Zaistnieć w sieci – balkon, bud. C
SKN Towaroznawców: Nieznane cechy produktów codziennych – balkon, bud. C
SKN Honorowych Dawców Krwi i Potencjalnych Dawców Szpiku: Tour the First Aid / wykonywanie czynności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej na czas/ – hol, bud. C
SKN Neo:
Wydrukuj swoją rzeczywistość – sala 8C
Skok do wirtualnej rzeczywistości – sala 8C
Symulator jazdy – sala 8C
SKN Planta Medica – O czym szumią zioła – parter, bud. A
SKN Ekonomistów: Zgadnij kasę – balkon, bud. C
SKN Organizacji i Zarządzania: Zostań menadżerem! – hol bud. B
SKN Rotor: Rotor – rekord Polski w zasięgu ręki? Przyjdź i oceń sam – sala 8C
SKN K100: Gry bez prądu – sala 3B
SKN Twórczych Pedagogów: Myślimy dywergencyjnie, działamy na rzecz edukacji przyszłości – sala 7B
SKN „Florencja” i SKN Wolontariatu Studenckiego: Pielęgniarstwo i wolontariat – medycyna pola walki
– hol, bud. C

Warsztaty do wyboru:
Siła, moc, koordynacja czyli motoryczność pod kontrolą i ocena komponentów masy ciała /sala 1C/
Jak zdobyć zasięgi w mediach społecznościowych /sala 5A/
English is fun /sala 4A/
Geoportal – wykorzystanie aplikacji jako źródła informacji geograficznej i kartograficznej oraz Quiz krajoznawczy z nagrodami /sala informatyczna 1B/

Zapisy na Akademicki Dzień Nauki: tel. 13 43 755 18, mail: biurokarier@kpu.krosno.pl

Zapraszamy do udziału!!!