WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w RZESZOWIE

ul. A.S. Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów

centrala: (17) 850 92 00, sekretariat:  (17) 74 32 848, kancelaria:  (17) 74 32 807


Strona: https://wuprzeszow.praca.gov.pl/  FB: https://www.facebook.com/wuprzeszow/
e-mail: wup@wup-rzeszow.pl

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie jest instytucją realizującą zadania województwa podkarpackiego w zakresie polityki rynku pracy.

W Urzędzie funkcjonuje Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, które świadczy bezpłatne usługi z zakresu poradnictwa zawodowego dla bezrobotnych i poszukujących pracy.

We współpracy z samorządami powiatowymi, związkami zawodowymi oraz organizacjami pozarządowymi, Urząd realizuje i koordynuje zadania sieci EURES, prowadząc międzynarodowe pośrednictwo pracy.

W Wojewódzkim Urzędzie Pracy przyjmowane i rozpatrywane są wnioski dla bezrobotnych
o wydanie odpowiednich zaświadczeń lub decyzji w sprawie ustalenia zasiłku dla bezrobotnych, którzy pracowali za granicą w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Wojewódzki Urząd Pracy jest instytucją wdrażającą Programy Operacyjne EFS. Prowadzi aktywne działania w zakresie przygotowywania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

W strukturach Urzędu funkcjonuje Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, dzięki któremu pracownicy zatrudnieni w przedsiębiorstwach, które są niewypłacalne, mają gwarancję otrzymania wynagrodzeń i innych świadczeń związanych z pracą. W okresie pandemii koronawirusa Wydział Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczy wsparcie na ochronę miejsc pracy w ramach rządowej Tarczy Antykryzysowej. 


Doradcy Zawodowi WUP Rzeszów


Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP Rzeszów


Strona internetowa