Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie


Kontakt

DANE TELEADRESOWE

Adres: ul. Korczyńska 57
38-400 Krosno
Email: szpital@krosno.med.pl
Telefon: 13 43 78 000
Fax: 13 43 78 204
NIP: 684-21-20-222
REGON: 000308620

http://www.krosno.med.pl/index.php


Staże, praca, praktyki

Ogłoszenie o naborze pracowników w związku z sytuacją epidemiologiczną

Komunikat.pdf

Staże
Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie umożliwia odbycie staży kierunkowych przez lekarzy specjalizujących się w innych jednostkach. Staże mogą być prowadzone w zakresie: anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii ogólnej, chorób płuc, chorób wewnętrznych, dermatologii i wenerologii, diabetologii, gastroenterologii, kardiologii, neurologii, okulistyki, ortopedii i traumatologii, otorynolaryngologii, pediatrii, położnictwa i ginekologii, radiologii i diagnostyki obrazowej, rehabilitacji medycznej, reumatologii, urologii.

W celu odbycia stażu lekarskiego konieczne jest złożenie podania w Sekretariacie (pok. 275) lub przesłanie na adres Szpitala. W momencie rozpoczęcia stażu konieczne jest okazanie w Dziale Kadr (pok. 265) kserokopii:
– badań lekarskich
– zaświadczenia o przeszkoleniu BHP
– ubezpieczenia NW
– ubezpieczenia OC
– prawa wykonywania zawodu
– dyplomu

Pobierz:
– wzór podania o staż kierunkowy

Praktyki
Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie umożliwia odbycie bezpłatnej praktyki studenckiej dla słuchaczy studiów lekarskich, pielęgniarskich, położniczych, ratownictwa medycznego, dietetyki, logopedii, fizjoterapii, farmacji, ochrony zdrowia i innych. W celu odbycia praktyki, należy złożyć podanie w Sekretariacie (pok. 275) lub przesłać na adres Szpitala.

W momencie rozpoczęcia praktyki konieczne jest przedłożenie w Dziale Kadr (pok. 205) kserokopii:
-aktualnego ubezpieczenia NW
-aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do odbycia praktyki lub ważnej książeczki zdrowia.

Pobierz:
– wzór podania o praktyki

Praca:
 Klauzula informacyjna dla kandydatów na pracowników.


Więcej informacji znajdziemy na stronie internetowej