MPGK KROSNO – Krośnieński Holding KomunalnyO nas

MPGK KROSNO – Krośnieński Holding Komunalny

MPGK Krosno to w 100 proc. spółka miejska miasta Krosna, która realizuje zadania z zakresu użyteczności publicznej. Od 1997 r. ma osobowość prawną, a od 2005 r. funkcjonuje jako Krośnieński Holding Komunalny, w skład którego wchodzi MPGK Krosno i MKS Krosno. Spółka, jako przedsiębiorstwo wielozakładowe, zajmuje się m.in.: produkcją i dystrybucją energii cieplnej do celów centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody; poborem, oczyszczaniem i rozprowadzaniem wody oraz odbiorem ścieków komunalnych; oczyszczaniem terenów miasta Krosna z nieczystości stałych, utylizacją nieczystości i prowadzeniem składowiska odpadów komunalnych. Działalność MPGK Krosno prowadzona jest w ramach: Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów, Oddziału Energetyki Cieplnej „Łężańska” oraz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, w skład którego wchodzą: ZUW „Wisłok” w Sieniawie, ZUW „Jasiołka” w Szczepańcowej oraz ZUW „Wisłok” w Iskrzyni. Wsparciem jest Centralne Laboratorium Wody i Ścieków oraz Gospodarstwo Samochodowe.

Spółka działa aktywnie na rzecz poprawy komfortu życia mieszkańców Krosna oraz sąsiednich gmin m.in. poprzez inwestycje w przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska, rozbudową magistrali wodociągowej czy modernizacją sieci kanalizacyjnej. MPGK Krosno intensywnie pozyskuje fundusze zewnętrzne, realizując szereg nowatorskich inwestycji proekologicznych, prospołecznych i prorozwojowych.

Misja MPGK Krosno to – praca dla mieszkańców i dla środowiska!

Dlaczego My

Dynamiczny rozwój firmy pozwala nam na tworzenie nowych stanowisk pracy, tym samym dając ambitnym osobom szansę na rozwój zawodowy.

Gwarantujemy stabilne zatrudnienie w znanej i renomowanej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy z perspektywą długofalowej współpracy, stałe wynagrodzenie, ciągłe wyzwania  i przyjazną atmosferę pracy.

KONTAKT:

MIEJSKIE PREDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ – KROŚNIEŃSKI HOLDING KOMUNALNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. FREDRY 12
38-400 KROSNO
NIP: 684-00-01-341

TELEFONY:

SEKRETARIAT:  13 47 48 320
CENTRALA:  13 47 48 400
BOK: 13 47 48 316, 13 47 48 360, 13 47 48 405

ADRESY EMAIL:

Ogólny: poczta@mpgk.krosno.pl
Sekretariat: 
sekretariat@mpgk.krosno.pl
Praca u nas: 
rekrutacja@mpgk.krosno.pl

www.ekrosno.plwww.facebook.com/mpgk.krosno.pl/www.ekrosno.pl/praca_u_nas/mpgk/

MOŻLIWOŚCI WSPÓŁPRACY I ROZWOJU

OFERTY PRACY:

Aktualnie dysponujemy 2 wolnymi miejscami pracy na stanowisku Inżynier utrzymania ruchu w Oddziale Energetyki Cieplnej i Specjalista ds. zarządzania energią elektryczną. Miejscem pracy będzie Elektrociepłownia w Oddziale Energetyki Cieplnej w Krośnie przy ul. Sikorskiego.

Kontakt w sprawie pracy:

Pani Alicja Ziemiańska  –  tel. 13 47 48 323,   e-mail: a.ziemianska@mpgk.krosno.pl

Pan Jerzy Ćwięka  –  tel. 13 47 48 267,    e-mail: j.cwieka@mpgk.krosno.pl

Jednocześnie informujemy, że osoby zainteresowane nawiązaniem współpracy z naszą Spółką mogą się kontaktować z Działem Kadr Spółki telefonicznie /13/47-48-335 lub mailowo na adres: poczta@mpgk.krosno.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji w Spółce dostępne są na naszej stronie internetowej pod adresem:  http://ekrosno.pl/praca_u_nas/mpgk/.


Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu prezentującego naszą Spółkę.