Referent techniczny ds. informatyki

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie zatrudni referenta technicznego ds. informatyki, który będzie pełnił rolę specjalisty ds. technologii wspierających w projekcie „Uczelnia bez barier – w kierunku edukacji włączającej” nr POWR.03.05.00-00-A079/20 współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Wymagania:
• wykształcenie informatyczne średnie lub wyższe,
• umiejętność administracji systemami IT,
• znajomość systemu Linux, platformy stosu LAMP,
• znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B1,
• umiejętność kreatywnego i analitycznego myślenia,
• umiejętność pracy w zespole,
• dobra organizacja pracy,
• kultura osobista,
• dobra organizacja pracy własnej, odpowiedzialność, dokładność.
Szczegóły oferty dostępne są na stronie uczelni:
https://kpu.krosno.pl/karpacka-panstwowa-uczelnia-w-krosnie-zatrudni-referenta-technicznego-ds-informatyki/