Przewodnik

Praktyki krok po kroku

 

Student samodzielnie dokonuje wyboru miejsca odbywania praktyki w porozumieniu z daną instytucją i opiekunem praktyk.

    KROK 1 Skontaktuj się z pracodawcą

1.   Wybierz firmę/instytucję, w której chcesz odbyć praktykę.
2. Nie wiesz, gdzie odbyć praktykę studencką? Sprawdź na stronie internetowej Biura Karier i Praktyk KPU w Krośnie firmy partnerskie lub poproś o pomoc opiekuna praktyk lub pracownika Biura Karier. Możesz również skorzystać z wykazu firm, z którymi Uczelnia ma podpisaną umowę o współpracy.
3. Uzyskaj w firmie wstępną zgodę na odbycie praktyki.
4. Opiekun praktyk wystawi Ci skierowanie na praktykę do firmy, w której ubiegasz się o przyjęcie.
5. Ubezpiecz się w zakresie NNW i wypełnij oświadczenie, w którym potwierdzisz, że Twoje ubezpieczenie NNW obowiązuje w okresie realizacji praktyki. Pamiętaj, ubezpieczenie się w zakresie NNW na czas trwania praktyki jest obowiązkiem Studenta.
6. Oświadczenie o ubezpieczeniu NNW wraz z wypełnionym skierowaniem na praktykę przekaż opiekunowi praktyk.
7. Na podstawie skierowania opiekun praktyk wystawi Ci porozumienie w sprawie realizacji praktyk.
8. Porozumienie w sprawie realizacji praktyk zostanie podpisane przed rozpoczęciem praktyki zawodowej. Ze strony Uczelni porozumienie podpisze Prorektor ds. rozwoju, a następnie zostanie ono przekazane do podpisu pracodawcy.

       KROK 2 Odbądź praktyki

1. Wyznaczony przez pracodawcę opiekun praktyk ustali z Tobą godziny pracy i zakres obowiązków na podstawie Ramowego programu praktyk. Ramowy program praktyk otrzymasz od opiekuna praktyk na Twoim kierunku.
2. Pamiętaj o prowadzeniu Dziennika Praktyk Studenckich. W Dzienniku ewidencjonuj każdy dzień odbywanej praktyki, podając: datę, liczbę godzin oraz zakres wykonywanych czynności.
3. Pamiętaj, że korzyści z odbycia praktyk w dobrej firmie są bezcenne i w znacznym stopniu zwiększają Twoje szanse na zatrudnienie!

  KROK 3 Po zakończeniu praktyki

1. Poproś pracodawcę o wypełnienie i podpisanie dokumentów niezbędnych do zaliczenia praktyki.
2. Złóż u opiekuna praktyk (w terminie do dwóch tygodni po zakończeniu praktyki) komplet podpisanych przez pracodawcę dokumentów, potwierdzających odbycie praktyki tj. dzienniczek praktyk i kartę weryfikacji efektów uczenia się.

OPIEKUNOWIE PRAKTYK