Druki na praktyki – do pobrania

Wykaz załączników do zarządzenia 13/21 Rektora KPU w Krośnie z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu praktyk studenckich w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie:

Załącznik 2a – Porozumienie dla jednego studenta

Dzienniczek praktyk studenckich