Praktyki studenckie w BWI

PRAKTYKI STUDENCKIE
Jeśli jesteś studentem III, IV lub V roku prześlij swoje CV na adres:
info.krosno@bwigroup.com
i zdobywaj doświadczenie w jednym z obszarów firmy:
▪ Dział Inżynierii Wytwarzania ds. Nowych Uruchomień i Ciągłego
Doskonalenia
Preferowane kierunki : Automatyka, Robotyka, Mechanika i budowa maszyn
▪ Dział Utrzymania Ruchu
Preferowane kierunki: Mechanika, Elektryka/Elektronika, Informatyka
▪ Dział Inżynierii Przemysłowej ds. Nowych Uruchomień i Ciągłego
Doskonalenia
Preferowane kierunki: Towaroznawstwo, Informatyka, Mechanika i budowa
maszyn, Produkcja i bezpieczeństwo żywności, Zarządzanie

Szczegóły oferty: