PRACA DLA PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ

PRACA DLA PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ
ŚWIERKOWY ZDRÓJ MEDICAL SPA Sp. z o.o.
w Rymanowie Zdroju poszukuje kandydata na stanowisko:

PIELĘGNIARKI w wymiarze: 1 etat

Miejsce pracy: ŚWIERKOWY ZDRÓJ MEDICAL SPA
w IWONICZU-ZDROJU, w wymiarze: 1 etat

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
– koordynacja zespołem pielęgniarskim,
– monitorowanie procedur medycznych,
– zarządzanie personelem, zarządzanie budżetem,
– opieka medyczna nad pacjentami, prowadzenie dokumentów medycznych, wykonywanie zaleceń lekarskich,
– dbanie o komunikację i pozytywne relacje z pacjentami,
– dbanie o wysokie standardy procedur medycznych i usług ośrodka.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
– wykształcenie: średnie lub wyższe medyczne w zawodzie pielęgniarka, aktualne prawo wykonywania zawodu,
-mile widziane doświadczenie na stanowisku pracy i ukończone dodatkowe kursy specjalistyczne,
-odpowiedzialność, rzetelność, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: kadry@swierkowyzdroj.pl
W dokumentach prosimy dołączenie klauzuli przetwarzania danych:
”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb obecnej rekrutacji prowadzonej przez ŚWIERKOWY ZDRÓJ MEDICAL SPA Spółka . z o.o.”
”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb obecnej i przyszłych rekrutacji prowadzonych przez
ŚWIERKOWY ZDRÓJ MEDICAL SPA Spółka z o.o. przez okres trzech lat”
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ŚWIERKOWY ZDRÓJ MEDICAL SPA Spółka z o.o.,38-481 Rymanów-Zdrój, ul. Świerkowa 1, tel: +48 13 4377340; REGON: 370014142, e-mail:sekretariat@swierkowyzdroj.pl
który prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) i nie będą przekazywane innym odbiorcom. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody, przeniesienia, usunięcia, ograniczenia, sprostowania i dostępu do treści swoich danych osobowych, a także do wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie GIODO). Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Wszelkich informacji dotyczących oferty pracy udziela Dział Kadr i Płac pod nr tel. 13-4377348, 13-4377340, Kontakt e-mail: kadry@swierkowyzdroj.pl

Skontaktujemy się z wybranymi osobami.