OPERATOR PRODUKCJI – Praca w okresie wakacyjnym

Jesteś dokładny i zaangażowany? Posiadasz zdolności manualne? Masz pozytywne nastawienie oraz motywację do pracy? Dołącz do naszego zespołu w okresie wakacyjnym!

Twój zakres obowiązków:
• Obsługa maszyn, realizacja procesu produkcji (praca w systemie zmianowym)
• Bieżąca kontrola wytworzonego produktu
• Przestrzeganie standardów i procedur BHP i jakościowych
• Dbanie o stanowisko pracy

Mile widziane:
• Posługiwanie się przyrządami pomiarowymi (np. suwmiarką)
• Doświadczenie związane z pracą na produkcji np. na liniach montażowych ręcznych lub automatycznych, maszynach obróbki skrawaniem (CNC) czy konwencjonalnych (tokarki, szlifierki, polerki)

Nawet jeżeli nie posiadasz doświadczenia, nie martw się – nauczymy Cię wszystkiego!

Z naszej strony oferujemy:
• Pracę na pełny etat
• Możliwość poznania i nauki nowoczesnych metod produkcji
• Pracę w przyjaznej atmosferze w polskiej firmie

Dołącz do naszego zespołu! Czekamy na Twoje CV. CV prosimy przesyłać na: rekrutacja@fakrosno.pl
Chcielibyśmy poinformować, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Klauzula informacyjna:
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest FA Krosno S.A.
2. Dane osobowe kandydata będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
3. Odbiorcą Państwa danych mogą być podmioty działające na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania, usuwania awarii.
4. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia rekrutacji.
5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez FA Krosno S.A. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO, kontakt: rekrutacja@fakrosno.pl.
6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
7. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w FA Krosno S.A.