Oferty praktyk w Powiatowych Stacjach Sanitarno – Epidemiologicznych

Istnieje możliwość odbycia praktyk studenckich w Powiatowych Stacjach Sanitarno – Epidemiologicznych naszego regionu, przy czym program praktyk winien odpowiadać zakresowi zadań realizowanych przez PSSE.

Zapotrzebowanie na pomoc ze strony studentów uczelni podkarpackich stan listopad 2020
Praktyki w Sanepidzie_2020