Oferta praktyk zdalnych z zakresu m. in.: tłumaczeń, redakcji, copywritingu, SEO copywritingu, social media, marketingu internetowego, grafiki, programowania, administracji, zarządzania.

Oferty praktyk zdalnych organizowanych w Fundacji na Rzecz Promocji i Rozwoju ,,Głos Młodych’’. Poprzez swoją działalność pomagamy podnosić kwalifikacje zawodowe oraz zdobyć cenne doświadczenie będące przepustką do przyszłej kariery i osiągnięcia zaplanowanych celów.

Oferujemy:
– praktyki uczelniane
– praktyki w celu zdobycia doświadczenia (pozauczelniane)

Organizujemy praktyki z zakresu tłumaczeń, dziennikarstwa, redakcji, copywritingu, SEO copywritingu, social media, marketingu internetowego, grafiki, programowania, HR, administracji, zarządzania
i prawa w biznesie, prawa, księgowości, europeistyki, prawa europejskiego, stosunków międzynarodowych, wschodoznawstwa oraz marketingu politycznego.
Podczas praktyk uwzględniamy Regulaminy i Programy Praktyk. Po zakończeniu współpracy wystawiamy wymagane przez daną uczelnię dokumenty, a najlepsi otrzymują referencje bądź rekomendacje wraz z dokładnym opisem swoich osiągnięć i umiejętności. Minimalny wymiar praktyk w naszej Fundacji wynosi 160 godzin (4 tygodnie).

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: https://fundacjaglosmlodych.org/praktyki/

Prosimy o poinformowanie osób zainteresowanych, aby przesłały CV, Regulamin Praktyk, Program Praktyk oraz inne niezbędne dokumenty z uczelni na adres e-mailowy: rekrutacjaglosmlodych@gmail.com lub rekrutacja@fundacjaglosmlodych.org