Oferta pracy w Nowym Stylu na stanowisko: Technolog

Nowy Styl Sp. z o.o. czołowy europejski producent mebli, poszukuje kandydatów i
kandydatek na nowotworzone stanowisko pracy w ramach Projektu „Utworzenie

Centrum Badawczo
Rozwojowego przez Nowy Styl Sp. z o.o.”. Projekt jest
współfinansowany przez Unię
Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 20142020.
Technolog

Miejsce pracy:
Jasło

Nr ref:
T/CBR/02/22

Oferta pracy na stanowisko: Technolog