Oferta pracy: Specjalista ds. zamówień publicznych

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie poszukuje specjalisty ds. zamówień publicznych

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe w zakresie prawa, ekonomii, administracji,
 • minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu spraw z zakresu zamówień publicznych,
 • mile widziane ukończone studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych,
 • niezbędna znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129
  z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych,
 • znajomość problematyki dotyczącej przygotowania i przeprowadzenia postępowań
  o udzielenie zamówień publicznych,
 • znajomość terminologii i umiejętność redagowania dokumentów administracyjnych,
 • biegła umiejętność obsługi komputera i znajomość komputerowego oprogramowania narzędziowego Microsoft Office,
 • znajomość języka angielskiego,
 • dyspozycyjność.

Wymagane dokumenty:

•list motywacyjny,
•cv (życiorys),
•kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe.

Wymogiem koniecznym jest załączenie podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik poniżej).

Dokumenty należy przesłać na adres KPU w  Krośnie (Rynek 1, 38-400 Krosno) do 
28 lutego 2022 r. lub na adres: marzena.filar@kpu.krosno.pl  z dopiskiem  „Oferta pracy na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych”.

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

        Dodatkowych informacji udzielamy pod numerem  telefonu  (013) 43 755 37.