Oferta pracy: SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC

 

SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC

Twój zakres obowiązków:
• prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej;
• naliczanie wynagrodzeń, zasiłków i świadczeń oraz weryfikacja prawidłowości ich naliczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i podatków,
• sporządzanie list płac;
• obsługa systemu kadrowo-płacowego, RCP, programu Płatnik,
• sporządzanie i przekazywanie rocznych deklaracji PIT-11, IFT1-R, PIT-8AR, PIT-4R;
• rozliczanie czasu pracy;
• sporządzanie harmonogramów czasu pracy;
• sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem;
• obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Nasze wymagania:
• wykształcenie wyższe lub średnie;
• minimum 3-letnie doświadczenie w obszarze kadr i płac;
• praktyczna znajomość obowiązujących przepisów prawa pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych;
• Bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z naliczaniem wynagrodzeń oraz rozliczaniem czasu pracy;
• Praktyczna znajomość programu Płatnik oraz rozliczeń ZUS;
• Dobra znajomość programu Enova (mile widziane);
• Doskonała organizacja pracy, skrupulatność, samodzielność, systematyczność i terminowość;
• odpowiedzialność za swoją pracę i podejmowane działania;
• znajomość zagadnień związanych z Pracowniczą Kasą Zapomogowo-Pożyczkową (mile widziane);

Z naszej strony oferujemy:
• pracę w sprawnie zarządzanej, nowoczesnej firmie nastawionej na dynamiczny rozwój i osiągnięcie wysokiej produktywności i ugruntowanej pozycji na rynkach światowych
• pracę w dobrze zorganizowanym, przyjaznym zespole
• środowisko pracy, w którym oczekiwania są jasne, a zasługi i rozwój doceniane
• praca od poniedziałku do piątku z elastycznym czasem rozpoczęcia pracy (pomiędzy godz. 5.55 a 8.55)
• grupowe ubezpieczenie na życie (dla pracownika i członków rodziny) na preferencyjnych warunkach
• pakiet socjalny (dofinansowanie do wypoczynku, paczki mikołajkowe dla dzieci pracowników).

FA Krosno jest wiodącym producentem sprężyn gazowych w Europie dla branży motoryzacyjnej. Współpracujemy bezpośrednio z producentami samochodów osobowych, ciężarówek oraz autobusów. Projektujemy unikalne rozwiązania konstrukcyjne w oparciu
o specyfikacje i wymagania klientów.

Dołącz do naszego zespołu! Czekamy na Twoje CV!

CV prosimy przesyłać na: rekrutacja@fakrosno.pl

 

Klauzula informacyjna:
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest FA Krosno S.A.
2. Dane osobowe kandydata będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
3. Odbiorcą Państwa danych mogą być podmioty działające na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania, usuwania awarii.
4. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia rekrutacji.
5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez FA Krosno S.A. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO, kontakt: rekrutacja@fakrosno.pl.
6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
7. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w FA Krosno S.A.