Oferta pracy na stanowisko referenta administracyjnego

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie ogłasza nabór na stanowisko referenta administracyjnego.

Wymagania:
– wykształcenie wyższe w zakresie administracji, prawa lub zarządzania,
– biegła umiejętność obsługi komputera i znajomość komputerowego oprogramowania narzędziowego Microsoft Office,
– sprawność językowa i komunikacyjna w języku polskim i angielskim w zakresie korespondencji urzędowej,
– podstawowa znajomość przepisów prawnych,
– mile widziane doświadczenie w pracy administracyjno-biurowej,
– umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 – umiejętność pracy samodzielnej, jak i w zespole,
– dokładność w wykonywaniu obowiązków,
– dyspozycyjność,
– komunikatywność,
– wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• cv (życiorys),
• kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe.

Wymogiem koniecznym jest załączenie podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik poniżej).

Dokumenty należy przesłać na adres KPU w Krośnie (Rynek 1, 38-400 Krosno) do 12 lutego 2021 r. lub na adres: marzena.filar@kpu.krosno.pl z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko referenta administracyjnego”.

Więcej informacji na stronie: https://kpu.krosno.pl/20237/