Oferta pracy na stanowisko: Inżynier projektu

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie poszukuje pracownika na stanowisko inżyniera projektu.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku technologa, inżyniera procesu, projektu,
 • doświadczenie w tworzeniu dokumentacji technicznej w programie AutoCad oraz programów do projektowania 3D,
 • znajomość pakietu MS Office,
 • znajomość języka angielskiego,
 • doskonała organizacja pracy,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętność zarządzania zespołem.

Zakres czynności

 • definiowanie zadań uczestników procesu inwestycyjnego,
 • analiza założeń techniczno- ekonomicznych,
 • stworzenie i koordynacja programu realizacji całej inwestycji,
 • reprezentowanie inwestora w kontaktach z uczestnikami procesu inwestycyjnego,
 • weryfikacja dokumentacji projektowej,
 • przygotowanie umów z wykonawcami,
 • wdrożenie procedur zapewnienia jakości i bezpieczeństwa na budowie,
 • przygotowanie i przeprowadzanie procedur odbioru końcowego,
 • uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu,
 • tworzenie oraz nadzór nad dokumentacją projektową.

 Wymagane dokumenty:

 • podanie,
 • życiorys (CV),
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • dokumenty potwierdzające dodatkowe wymagania.

Szczegółowa oferta dostępna jest na stronie:
https://kpu.krosno.pl/karpacka-panstwowa-uczelnia-w-krosnie-poszukuje-pracownika-na-stanowisko-inzyniera-projektu/