Oferta pracy dla Inżyniera Budownictwa lub studenta ostatniego roku studiów niestacjonarnych kierunku Budownictwo

Firma budowlana zatrudni inżyniera budownictwa lub studenta studiującego zaocznie ostatni rok.
Wymagania znajomość przepisów z prawa budowlanego, prawo jazdy
Zakres zadań
-udział w przygotowaniu i organizacji budowy,
-kontrola i nadzór nad prawidłową realizacją robót budowlanych,
– kontrola kosztów budowy (przygotowanie obmiarów,kalkulacji,kosztorysów),
-koordynowanie przy zapewnieniu bezpieczeństwa pracownikom i osobom postronnym,
-wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych

Dodatkowe pytania związane z ofertą prosimy kierować na adres mailowy: femix@op.pl
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres mailowy: femix@op.pl