O Nas

Biuro Karier i Praktyk PANS w Krośnie wspiera studentów oraz absolwentów w planowaniu kariery zawodowej.

Oferujemy:
• aktualną bazę ofert pracy, praktyk i staży
• konsultacje CV i listu motywacyjnego
• doradztwo zawodowe, w tym indywidualne spotkania z doradcą zawodowym
• testy predyspozycji zawodowych
• warsztaty i szkolenia
• spotkania z pracodawcami
• aktualne informacje dotyczące rynku pracy
• targi pracy

Usługi Biura Karier i Praktyk są bezpłatne

Działalność Biura Karier i Praktyk ma na celu przygotowanie studentów do skutecznego poszukiwania pracy i ich efektywnego funkcjonowania na rynku pracy.
Do najważniejszych zadań Biura Karier należy:
1. Promocja PANS w Krośnie i jej absolwentów wśród pracodawców.
2. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
3. Przygotowanie studentów do skutecznego poszukiwania pracy i ich efektywnego funkcjonowania na rynku pracy poprzez: doradztwo zawodowe (indywidualne i grupowe), organizację warsztatów, szkoleń, spotkań z pracodawcami oraz targów pracy.
4. Pozyskiwanie aktualnych ofert pracy, praktyk oraz staży oraz dostarczanie informacji o rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji.
5. Utrzymywanie kontaktów z absolwentami a także prowadzenie monitoringu karier zawodowych absolwentów.
Nasza działalność potwierdzona jest uzyskanymi Certyfikatami

Zapraszamy do Biura Karier i Praktyk PANS w Krośnie!


Biuro Karier i Praktyk PANS w Krośnie
ul. Rynek 1, pokój 04
38-400 Krosno
tel. 13 43 755 18
mail: biurokarier@pans.krosno.pl
czynne: poniedziałek – piątek (w godz. 8.00 – 16.00)