Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Nauczyciel wychowania przedszkolnego
Miejsce pracy: Prywatne Przedszkole „Tęczowa Kraina”
w Krośnie

Wymagania:
* wykształcenie wyższe magisterskie o specjalności wychowanie przedszkolne lub edukacja wczesnoszkolna,
* ciepły i serdeczny stosunek do dzieci,
* dobra organizacja pracy,
* umiejętność współpracy w zespole,
* kreatywność, odpowiedzialność i zaangażowanie,
* pogoda ducha.

Gwarantujemy:
* miłą, rodzinną atmosferę pracy,
* pracę w kreatywnym zespole,
* możliwość rozwoju zawodowego i samorealizacji,
* zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

Mile widziane:
* ukończone dodatkowe kursy pedagogiczne lub kierunkowe (m.in. kurs pierwszej pomocy przedmedycznej oraz kurs kierowników wycieczek),
* umiejętności plastyczne i muzyczne.

Termin nadsyłania dokumentów aplikacyjnych: do 19 marca 2021 roku

Dokumenty aplikacyjne prosimy przesyłać na adres: przedszkole@teczowakraina.edu.pl  dopisując w temacie wiadomości: „Nauczyciel Wychowania Przedszkolnego”.

W dokumentach prosimy o ujęcie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez IDEA Katarzyna Zych moich danych osobowych zawartych w przesłanym przeze mnie CV do celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję, na warunkach opisanych poniżej: Dane będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ma również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Administratorem danych osobowych jest IDEA Katarzyna Zych z siedzibą pod adresem: ul. Kościuszki 29, 38-400 Krosno, NIP: 6842412120.