„MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ”

Podkarpacka Izba Gospodarcza zaprasza osoby młode w wieku 18-29 lat do udziału w projekcie „MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ”.

Projekt „MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 01.02.2022 – 30.06.2023
Obszar realizacji: województwo podkarpackie

Nabór 1 do projektu: od 15.03 do 1.04.2022 r.
Nabór 2 do projektu: od 25.03 do 13.04.2022 r.

Informacje o projekcie: http://www.pigkrosno.pl/oprokciemnojafirma