„Jak przygotować dobre CV – porady praktyczne” spotkanie z dr inż. Damianem Dubisem

Zapraszamy na spotkanie z dr inż. Damianem Dubisem nt. „Jak przygotować dobre CV – porady praktyczne”.
Spotkanie będzie koncentrowało się na case studies dotyczących CV, listów motywacyjnych, rozmów kwalifikacyjnych i ogólnie pojmowanego „odnajdywania się” na rynku pracy. Chęć udziału w warsztatach należy zgłosić mailowo do Biura Karier: biurokarier@kpu.krosno.pl

Spotkanie odbędzie się w dniu 23 czerwca br., w godz. 17.00 – 19.00, za pośrednictwem platformy Zoom. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Zapraszamy!