Oferta pracy: INŻYNIER PROCESU PRODUKCYJNEGO

INŻYNIER PROCESU PRODUKCYJNEGO

Jeśli chcesz pracować w zaawansowanym technicznie środowisku przemysłowym, jesteś zaangażowany, lubisz analizować i rozwiązywać problemy techniczne być może jesteś osobą, której szukamy.

Zakres obowiązków:
• Przygotowywanie i analiza ilościowych, wydajnościowych raportów produkcyjnych
• Analiza przyczyn nieosiągnięcia celów
• Opracowywanie działań poprawiających efektywność procesów i redukcji kosztów
• Analiza przestojów maszyn, definiowanie i wdrażanie odpowiednich rozwiązań w celu ich wyeliminowania
• Standaryzacja procesów produkcyjnych

Nasze wymagania:
• Wykształcenie wyższe o profilu inżynieria produkcji, mechanika i budowa maszyn lub podobne
• Inicjatywa, samodzielność w działaniu, zaangażowanie
• Wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne i organizacyjne
• Dyspozycyjność i elastyczność

Mile widziane:
• Doświadczenie zawodowe z zakresu inżynierii przemysłowej, inżynierii produkcji, inżynierii procesu
• znajomość języka angielskiego

Z naszej strony oferujemy:
• Pracę na pełny etat
• Możliwość poznania i nauki nowoczesnych metod produkcji
• Pracę w przyjaznej atmosferze w polskiej firmie
• Pakiet socjalny (dofinansowanie do wypoczynku, paczki mikołajowe dla dzieci)
• Ubezpieczenie grupowe na preferencyjnych warunkach

FA Krosno jest wiodącym producentem sprężyn gazowych w Europie dla branży motoryzacyjnej. Współpracujemy bezpośrednio z producentami samochodów osobowych, ciężarówek oraz autobusów. Projektujemy unikalne rozwiązania konstrukcyjne w oparciu
o specyfikacje i wymagania klientów.

Dołącz do naszego zespołu! Czekamy na Twoje CV!

CV prosimy przesyłać na: rekrutacja@fakrosno.pl

Klauzula informacyjna:
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest FA Krosno S.A.
2. Dane osobowe kandydata będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
3. Odbiorcą Państwa danych mogą być podmioty działające na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania, usuwania awarii.
4. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia rekrutacji.
5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez FA Krosno S.A. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO, kontakt: rekrutacja@fakrosno.pl.
6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
7. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w FA Krosno S.A.