Curriculum vitae


Czym właściwie jest CV i jakie są jego rodzaje?
Skrót CV pochodzi od łacińskich słów curriculum vitae, które w wolnym tłumaczeniu oznaczają „przebieg życia”.

Rodzaje CV
Życiorys chronologiczny zawiera dane dotyczące wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego, a także najważniejszych umiejętności i zainteresowań z zachowaniem zasad odwrotnej chronologii, czyli jako pierwsza wpisywana jest ostatnio ukończona szkoła, a w przypadku kariery zawodowej – ostatnie miejsca zatrudnienia.

Życiorys funkcjonalny – inaczej życiorys umiejętności – polega na uwydatnieniu swoich umiejętności i kwalifikacji preferowanych w pracy, o którą się ubiega, oraz prezentacji swego celu zawodowego. Dane dotyczące doświadczenia zawodowego i wykształcenia ograniczone są do minimum; prezentowane są również w porządku odwrotnie chronologicznym. Ten rodzaj życiorysu wybierany jest często przez osoby mające różne specjalności zawodowe lub wracające do pracy po dłuższej przerwie oraz przez absolwentów szkół. Jeżeli mamy różne specjalności zawodowe, to starajmy się na pierwszym miejscu umieścić te, które mają największe znaczenie dla pracodawcy, do którego się zgłaszamy.

Europass CV – standardowy formularz stosowany przez osoby poszukujące pracy za granicą – wprowadzony przez Komisję Europejską jako wzór życiorysu zawodowego obowiązującego w krajach UE.
Przykłady powyższych typów CV znajdziesz w rozdziale „Gotowe wzory CV”.

Twoje CV to PIERWSZY krok do sukcesu!

Jak napisać CV?
Umiejętność poprawnego pisania takich dokumentów, jak CV czy list motywacyjny – gdy istnieje duża konkurencja na rynku pracy – uważana jest za jedną z ważniejszych przy poszukiwaniu wymarzonej pracy. Najistotniejszą rzeczą, której musisz się nauczyć, jest przekazywanie informacji najważniejszych, a także tych, które mogą zainteresować Twojego potencjalnego pracodawcę.

Wykształcenie oraz doświadczenie w branży to bardzo ważne i cenione atuty, jeśli jednak nie są umiejętnie wyeksponowane, Twoja oferta nie będzie już tak atrakcyjna, a czasem może okazać się nawet bezużyteczna.

W tym rozdziale krok po kroku zapoznasz się z podstawowymi zasadami graficznymi tworzenia CV. Przyjrzyj się, jakie informacje powinny zawierać jego poszczególne elementy.

1. CURRICULUM VITAE – nagłówek CV

2. DANE OSOBOWE
W tym miejscu wpisz swoje dane osobowe:

 • imię i nazwisko
 • telefon
 • e-mail (zwróć uwagę na to, żeby w adresie pojawiło się Twoje imię i nazwisko lub inicjały, np. anna.kowalska@; nie podawaj swojego nieoficjalnego adresu e-mail, ponieważ jest to nieprofesjonalne i może być źle odebrane przez pracodawcę)

Jeśli decydujesz się na zamieszczenie w CV zdjęcia, to warto wybrać je bardzo starannie. Umożliwi Ci ono zrobienie dobrego pierwszego wrażenia na osobie prowadzącej rekrutację bądź potencjalnym pracodawcy. Fotografia powinna być profesjonalna i estetyczna. Nie dołączaj do CV swoich prywatnych zdjęć (np. z wakacji czy spotkania rodzinnego).

3. WYKSZTAŁCENIE
W tym miejscu wpisz szkoły, które ukończyłeś. Pamiętaj, by wpisywać je w odwrotnej chronologii:

Szkoła wyższa:

 • data rozpoczęcia i zakończenia nauki
 • nazwa uczelni
 • kierunek
 • specjalność (w niektórych sytuacjach można także podać tytuł pracy dyplomowej – jeśli ma to związek ze stanowiskiem, na które aplikujesz)

Szkoła średnia:

 • data rozpoczęcia i zakończenia nauki
 • nazwa szkoły

Jeśli skończyłeś już studia lub informacja o profilu szkoły średniej nie ma żadnego związku ze stanowiskiem, na które aplikujesz, pomiń ten element w swoim CV.

4. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
W tym miejscu wpisz swoje doświadczenie zawodowe. Jeśli jesteś absolwentem lub Twoja droga zawodowa dopiero się rozpoczyna, wymień odbyte staże oraz praktyki. Natomiast gdy masz bardzo duże doświadczenie zawodowe, wykaż tylko te miejsca pracy, które są pokrewne ze stanowiskiem, na które aplikujesz. Pamiętaj, w tym punkcie również obowiązuje odwrotna chronologia.

 • dokładna data rozpoczęcia i zakończenia pracy
 • nazwa firmy (możesz napisać branżę)
 • stanowisko, na którym pracowałeś, krótki opis zakresu obowiązków (tyko to, co może być przydatne z punktu widzenia nowego pracodawcy)

5. DODATKOWA DZIAŁALNOŚĆ
W tym miejscu możesz napisać o udziale w konkursach, przynależności do różnego rodzaju organizacji, kół naukowych, działalności w organizacjach studenckich itp. Ten punkt możesz ominąć, gdy takiej działalności nie prowadziłeś.

6. DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI
W tym miejscu przedstawiasz swoje zdolności. Pisz precyzyjnie, a nie ogólnikowo. Jeśli:

 • znasz język angielski, napisz, w jakim stopniu; gdy posiadasz jakieś certyfikaty, koniecznie to zaznacz,
  posiadasz umiejętność obsługi komputera, powinieneś wyszczególnić, jakie znasz programy.

7. ZAINTERESOWANIA
Jeśli masz jakieś nietypowe zainteresowania lub hobby, to warto je opisać. Unikaj ogólników. Pisz prawdę, ponieważ Twoje zainteresowania mogą być jednym z tematów na rozmowie kwalifikacyjnej.

8. KLAUZULA O ZGODZIE NA PRZETWARZANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
Pamiętaj, by umieścić tę klauzulę; bez niej potencjalny pracodawca nie może nawet do Ciebie zadzwonić. Może ona brzmieć następująco:

„Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa”.

9. Czytelny podpis

PAMIĘTAJ!
Informacje zawarte w Twoim życiorysie zawodowym na pewno będą weryfikowane na rozmowie kwalifikacyjnej, więc pisz prawdę.

Źródło: https://zielonalinia.gov.pl/