Nagroda Literacka Nike 2020

Literacka Nagroda „Nike” 2020 roku przyznana! Tegoroczna statuetka trafi do rąk Radka Raka za książkę Baśń o wężowym sercu. Wtóre słowo o Jakubie Szeli. Do konkursu przystąpiło 20 autorów, a do finału, obok Radka Raka, zakwalifikowali się: Filip Zawada Rozdeptałem czarnego kota przez przypadek, Agnieszka Dauksza Jaremianka, Piotr M. Majewski Kiedy wybuchnie wojna. 1938. Studium kryzysu, Monika Sznajderman Pusty las, Paweł Piotr Reszka Płuczki, Joanna Gierak-Onoszko 27 śmierci Toby’ego Obeda.
Nagrodę literacką „Nike” ustanowiono w 1997 r. aby promować polską literaturę, przyznawana jest co roku w październiku. Do konkursu mogą przystąpić wszystkie gatunki literackie – w tym również eseje, biografie, pamiętniki – ale szczególną uwagę zwraca się na powieść.
Laureat nagrody otrzymuje statuetkę zaprojektowaną przez Gustawa Zemłę oraz nagrodę pieniężną ufundowaną przez „Gazetę Wyborczą” i Fundację Agory.

Zapraszamy do wypożyczania z biblioteki KPU utworów tegorocznych finalistów Literackiej Nagrody „Nike”.