Myśl dnia

[…] Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój,
Za każdy kamień twój, Stolico, damy krew!
Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój,
Gdy padnie rozkaz twój, poniesiem wrogom gniew![…]
/autor słów: Stanisław Ryszard Dobrowolski/