Myśl dnia

Pa­mięć ser­ca uni­ces­twia złe wspom­nienia, wyol­brzy­miając dob­re, […] dzięki te­mu mecha­niz­mo­wi uda­je nam się zno­sić ciężar przeszłości.     /Gabriel García Márquez/