Myśl dnia

Nieposkromieni
Niezłomni
Niepokorni
Nieprzejednani
Niepokonani
Nieugięci
Wierni ideałom
Wierni wolności
Wierni przysiędze
Wierni Ojczyźnie
Wierni zawsze […]

Po latach
Zwyciężyli
Kiedyś Wyklęci
***
/Jan Piotr Iwański, Żołnierze wyklęci/