Myśl dnia

Stare kraje, swą dawną zachowajcie chwałę –
Wykrzykuje bez przerwy niemymi wargami –
Dajcie mi tylko swoich biednych tłumy całe,
Obejmę ich gościnnie mymi ramionami.
Przyślijcie mi bezdomnych gromady niemałe,
Dla nich podnoszę lampę nad portu wodami.

/Emma Lazarus, Nowy Kolos Rodyjski, fragm./