Kartka z kalendarza

W 1918 roku wybuchło powstanie wielkopolskie. Walki rozpoczęły się w Poznaniu, do którego dzień wcześniej przyjechał Ignacy Jan Paderewski.

W 1595 roku urodził się bohater narodowy Ukrainy hetman kozacki Bohdan Chmielnicki przywódca powstania kozackiego przeciwko Rzeczypospolitej w latach 1648–1654.