Kartka z kalendarza

„Niech żyje absolutny pokój na świecie”
Międzynarodowy Dzień Pokoju – święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 7 września 2001 roku, obchodzone od 2002 roku. Ma na celu zwrócenie uwagi społeczeństw na potrzebę uczczenia i przestrzegania pokoju oraz sprzeciw wobec wojen na świecie.