Kartka z kalendarza

W 1926 roku urodziła się Halina Skrobiszewska – krytyk literacki oraz popularyzator literatury dla dzieci i młodzieży, autorka szkiców literackich, artykułów i książek poświęconych literaturze dla młodych czytelników, m.in.: Książki naszych dzieci, czyli o literaturze dla dzieci i młodzieży, Literatura i Wychowanie, Brzechwa, O Hannie Januszewskiej.
W 2010 roku miało miejsce całkowite zaćmienie Słońca nad Pacyfikiem i Ameryką Południową.