Kartka z kalendarza

W 1986 roku zmarła Krystyna Kuliczkowska – historyk i krytyk literacki, autorka rozpraw, studiów krytycznych z zakresu literatury dla dzieci i młodzieży, m.in.: Literatura dla dzieci
i młodzieży w latach 1864-1914, W szklanej kuli. Szkice o literaturze dla dzieci i młodzieży,
W świecie prozy dla dzieci.
W 2005 roku otwarto odbudowany Cmentarz Obrońców Lwowa.