Kartka z kalendarza

W 1989 roku rozpoczęły się obrady Okrągłego Stołu, w których uczestniczyli przedstawiciele władzy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, demokratycznej opozycji oraz stron kościelnych (przedstawiciele Kościoła katolickiego i Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego). Wydarzenie to zapoczątkowało wprowadzenie zmian ustrojowych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, w tym częściowo wolne wybory do Sejmu, tzw. wybory czerwcowe.

W 2001 roku Papież Jan Paweł II ustanowił św. Izydora z Sewilli patronem internautów i informatyków.