Kartka z kalendarza

W 1886 roku Josephine Cochrane otrzymała patent na zmywarkę do naczyń. Amerykańska wynalazczyni wkrótce wprowadziła swoje urządzenie do sprzedaży.

W 1973 roku w Paryżu wydano powieść Archipelag GUŁag Aleksandra Sołżenicyna. Książka jest świadectwem zbrodniczej działalności systemu komunistycznego w ZSRR. Autor, wykorzystując swoje doświadczenia, pokazał rozwój i rozprzestrzenianie się systemu więziennictwa radzieckiego, którego celem pierwotnym miała być „eliminacja wrogich klas społecznych”. W konsekwencji powstał cały „archipelag” obozów koncentracyjnych i obozów pracy, nazwany od instytucji zarządzającej (Gławnoje Uprawlenije Łagierej) Archipelagiem GUŁag. Dzieło jest świadectwem stopniowego odzierania człowieka z jego godności i zmuszania do niewolniczej pracy pod wzniosłymi hasłami.