Kartka z kalendarza

W 1922 roku zmarł Gabriel Narutowicz zastrzelony przez Endeckiego fanatyka Eligiusza Niewiadomskiego w warszawskiej „Zachęcie”. Narutowicz był polskim inżynierem hydrotechnikiem, elektrykiem, wolnomularzem. Profesorem Politechniki w Zurychu, ministrem robót publicznych i ministrem spraw zagranicznych.

W 1981 roku podczas stanu wojennego oddziały ZOMO spacyfikowały górników KWK „Wujek” w Katowicach, zabijając 9 górników.