Kartka z kalendarza

Z 29 na 30 listopada – wybuchło powstanie listopadowe przeciwko Imperium Rosyjskiemu. Był to jeden z największych zrywów niepodległościowych w okresie zaborów. Zasięgiem swoim objęło Królestwo Polskie i część ziem zabranych (Litwę, Żmudź i Wołyń).